Výber navijáka

Výberu navijáka je nutné venovať značnú pozornosť, rovnako aj vhodnému predajcovi či montážnej dielni. Ale pekne po poriadku.


1. Účel použitia by sa dal vo všeobecnosti rozdeliť medzi:
•    ATV (quady, štvorkolky)
•    Offroady
•    Odťahové služby
•    Iné použitie (nutné konzultovať)


 2. Ťažná sila.

Vo všeobecnosti platí pre výpočet sily navijáku vzorec 1,5 x uvažovaná hmotnosť. Pre automobil o hmotnosti napr. 1800 kg teda vychádza naviják o sile cca 2,7t. Treba mať na pämeti, že na vyslobodenie zapadnutého auta až po podvozok, bude treba vynaložiť väčšiu silu ako na auto zapadnuté povedzme len do 1/4 kolies. Pokiaľ uvažujete nad častejším navijakovaním, je vhodné zvoliť naviják s dostatočnou rezervou (napr. 2-násobok hmotnosti.) Naša firma obvykle používa koeficient 1,8 pre bežné montáže a 2-2,5 pre montáže určené na extrémne použitie.

 

3. Typy prevodoviek

Prevodovky v navijákoch je možné rozdeliť v zásade na 2 druhy.

•    Planétová prevodovka
Planétové prevodovky používajú planétové kolesá, podobne ako v automatických prevodovkách. Ich výhodami sú kompaktné rozmery, nízka hmotnosť a nízka cena. Nevýhodou je, že väčšina používa brzdu vo vnútri bubna, ktorý sa ľahko zahreje pri odvíjaní lana pod záťažou. My s obľubou montujeme legendárny SUPERWINCH EP9, ktorý má jednak brzdu so 100% brzdným účinkom a uloženú mimo bubna.Väčšina navijakov na trhu používa práve tento druh planétovej prevodovky. Tieto typy navijakov nie sú vhodné na časté a nepretržité používanie.

 

•    Závitová ("šneková") prevodovka.
Navijaky so šnekovou prevodovkou sú výborné pri udržaní nákladu, pričom stačí len veľmi malá brzdiaca sila. Prevodovky tohto typu sú zvyčajne odolné a preto sú obľúbené najmä pri odťahových autách. Ich nevýhodou je nízka rýchlosť vďaka vysokému prevodovému stupňu. To sa prejavuje najmä pri navíjaní nezaťaženého lana.

4. Brzdenie navijáka

Vo všeobecnosti platí, že brzdenie bremena a zastavovanie navijaka pod záťažou je neprípustné, nakoľko väčšina navijakov má brzdu konštrukčne riešenú a predurčenú len ako bezpečnostný prvok, ktorý má zabrániť resp. eliminovať „dobeh“ navijaka, predovšetkým pri navíjaní a odvíjaní bez záťaže, teda všetkých manipuláciách pred a po samotnom navijakovaní. Ako sme už spomenuli, náš najobľúbenejší naviják Superwinch EP9 má obrovskú výhodu okrem iného aj v tom, že môže spúšťať bremeno pod záťažou a brzdiť v hociakom režime navijakovania.
 
5. Dĺžka lana.

Čím dlhšie lano, tým lepšie ? V zmysle k možnému záchytnemu bodu áno, zároveň viac príležitostí na zamotanie lana, ale zároveň čím viac vrstiev, tým vyžšia rýchlosť navíjania – tento faktor platí aj pre ťažnú silu, ale v opačnom pomere, teda, čím via vrstev lana, tým menšia ťažná sila. V praxi sa používajú dĺžky okolo 30m, a väčsia vzdialenosť sa prekleňuje gurtňami.

 

6. Typ lana.

Momentálne sú na trhu dva druhy lán. Oceľové a syntetické.

•    Oceľové laná sú odolné voči vysokým teplotám a sú lacnejšie. Sú však aj náchylnejšie na poškodenie pri nesprávnom navinutí. Oceľové laná sú ťažšie ako syntetické.  Nakoľko sa jednotlivé prúžky lana sa zvyknú lámať a vytvárajú malé ostré body, rukavice sú nevyhnutým doplnkom. Oceľové laná majú pri roztrhnutí veľa kinetickej energie pri roztrhnutí, takže pri práci s nimi je nutné byť veľmi obozretný.

•    Syntetické lano je ľahšie ako oceľové. Pri roztrhnutí má syntetické lano menej kinetickej energie a nie je tak nebezpečné ako oceľové lano. Syntetické lano, hoci je to paradox je väčšinou silnejšie než oceľové lano s rovnakou hrúbkou skoro o 100% (POZOR toto platí len pre značkové syntetické laná s vláknom Dynamica od výrobcu DYNEMA). Syntetické laná majú aj svoje nevýhody. Je menej odolné voči odreniu. Najväčším problémom syntetického lana je jeho nižšia odolnosť voči teplu, a preto je použitie na navijakoch s brzdou v bubne na zváženie.

 

7. Elektroinštalácia.

Elektrický naviják je pomerne náročny spotrebič, a je tomu nutné prispôsobiť výber vhodného akumulátora a elektroinštalácie v náväžnosti na spôsob používania a parametre daného navijaka. Ak uvažujete nad občasným použítím, vystačíte si so štandardným akumulátorom. Pri častejšom používaní je nutné zvážiť výber akumulátora používaných pre lodné motory alebo primárne určené pre offroady (najznámejšie a overené praxou sú akumulátory OPTIMA). V praxi sa používa (ak to dovoľujú priestorové možnosti) aj zapojenie sekundárnho akumulátora, či už paralelne s primárnym alebo výhradne pre účely navijákovania. Samozrejme ďalším faktorom je výkon alternátora vozidla (vo všeobecnosti platí, čím silnejší, tým lepšie). Bežne sa stretávame s prípadmi, keď naviják nemá dostatočný výkon,  protože vstupné napätie je nedostatočné. Nevyhnutným doplnkom elektroinštalácie navijáka je odpojovač batérie, ktorý zabráni samovoľnému spusteniu navijáka, a tiež plní funkciu bezpečnostného hlavného vypínača. POZOR, toto veľa montážnych organizácií podceňuje a zapája naviják „napriamo“ bez odpojovača, a preto sme sa niekoľkokrát stretli pri takto neodbornej montáži navijáka s výrazným poškodením navijáka, vozidla, a tiež s požiarom vozidla !

 

8. Inštálacia na vozidlo.

Inštalovať naviják je možné pomocou montážnej platne do sériového nárazníka. Alternatívne je možne inštaláciu vykonať do pevnostného nárazníka, a príležitostne sa požíva aj multimount. Ukážky naších inštalácií si možete pozrieť v galérií.

 

9. Doplnky.

Gurtne sme už spomenuli v súvislosti s dĺžkou lana. Čo sme nespomenuli sú kratšie gurtne používané pri navijakovaní sa k stromom. Pri spájaní gurtní resp. rôznych uväzovacích prácach sa nevyhnete použitiu šekiel (strmeňov). V snehu, piesku či voľnej krajine bez vhodného kotviaceho bodu budete musieť siahnuť po zemných kotvách. Pri vyprosťovacích akciách, kde chcete minimalizovať škodu spôsobenú roztrhnutím oceľového lana možete použiť záťažové tašky a deky, ktoré pri roztrhnutí stiahnu lano smerom k zemi.

 

10. Servis.

Každý naviják potrebuje servis adekvátny frekvencií a účelu jeho použitia. Podceňovaná,  alebo nedostatočná údržba navijáka je spôsob ako výrazne skrátiť jeho životnosť a prevádzkyschopnosť. Ako iste tušíte platí, že značkové navijaky potrebujú omnoho menšiu a menej častú údržbu ako neznačkové, a tým sa logicky rozdiel nákupnej ceny pomerne rýchlo vyrovná,  preto sa naša firma snaží montovať predovšetkým kvalitné značkové navijáky. Pri samotnej údržbe predovšetkým ide o čistenie navijaka, jeho premazanie, kontrolu kontaktov a celkovú vizuálnu kontrolu prasklín tela navijáka. Pravidelná odborná údržba a kontrola navijáka významne prispieva k zníženiu rizika poškodenia navijáka, vozidla a v neposlednom rade zraneniu osob. Predovšetkým pri použití navijáka v zťažených podmienkach (vlhko, dlhotrvajúce vysoké zaťaženie atď) sa odporúča rozobratie prevodovky a motora a následné vyčistenie a premazanie. Nakoľko naviják nie je zariadenie jednoduché , ideálnym stavom je pravidelná kontrola a údržba v autorizovanej dielni odbornými pracovníkmi (firma ALLMETAL poskytuje samozrejme aj tieto služby).